Plantera AB erbjuder konsulttjänster inom:

Produktutveckling & Design

Ledarskap & Coaching

Marknadsföring & Försäljning

Styrelsearbete

Plantera AB äger och utvecklar:

Små och medelstora företag som befinner sig i etableringsfas, omstrukturering eller i generationsskifte.

För ytterligare information:

+46 705-63 10 63